• IMG 3500
  • IMG 3336
  • IMG 3449
  • IMG 3440
  • IMG 3418
Jesteś tutaj:Start»Aktu­al­ności
Remont dzwon­nicy, oraz elewacji ściany koś­cioła pw. Wniebowz­ię­cia Najświęt­szej Maryi Panny w Klesz­towie.
Oraz wnętrze tuż przed uroczys­toś­cią przyję­cia Pier­wszej Komu­nii Świętej.

W święto św. Szczepana w wielu wiejs­kich miejs­cowoś­ci­ach kul­ty­wowany jest zwyczaj rzu­ca­nia owsem w kapłana. Trady­cja ta zachowała się m.in. w niek­tórych parafi­ach diecezji lubelskiej.