• kosciol www
  • DSC 0234
  • DSC 0120
  • DSC 0117
  • IMG 3500
  • IMG 3449
Jesteś tutaj:Start»Intencje

2128 lipca 2024

Niedziela 21 lipca XVI Niedziela zwykła

9.00 + Fran­ciszek Stad­nicki /​21 r./ ++ Stadnickich

12.00 + Czesława i Stanisław Kogut, Mar­iusz Wierzbicki

CHRZEST : Kor­nel Wens

Poniedzi­ałek 22 lipca św. Marii Mag­daleny, święto

18.00 + Tadeusz Seme­niuk /​32 r./

Wtorek 23 lipca, św. Bry­gidy, patronki Europy, święto

Środa 24 lipca, św. Kingi

18.00 + Helena Ciupa ++ Ciupów i Mordaczów

Czwartek 25 lipca, św. Jakuba Apos­toła, święto

18.00 + Krzysztof Dudas /​im/​

Piątek 26 lipca, św. Joachima i Anny rodz­iców NMP

18.00 + + Matysi­aków, Lenkiewiczów, Seredów, Piątków, Prze­mek Miazga

Sob­ota 27 lipca

16.00 KAPLICA ŚLUB

18.00 KOŚ­CIÓŁ + Halina Niegoda /​3 r./ Anna, Józef, Józef ++ Niegodów

19.00 KAPLICA + Krzysztof Mał­da­chowski

Niedziela 28 lipca XVII Niedziela zwykła

9.00 Dziękczynna w 2 r. zawar­cia sakra­mentu małżeństwa Natalii i Pio­tra Wierzbickich

12.00 Dziękczynna w 50 r. zawar­cia sakra­mentu małżeństwa Heleny i Krzysztofa

Papierz


1421 lipca 2024

Niedziela 14 lipca XV Niedziela zwykła

9.00 + Antoni Domińczuk /​28 r./ Zofia, Józefa, Kle­mens ++ Domińczuk

12.00 + Maria i Stanisław Kondrat/​27 r./ ++ Domańczuków, Wiesław Szwedziński

CHRZEST : Maksy­mil­ian Brudek

Poniedzi­ałek 15 lipca św. Bonawentury

17.30 + Stanisław i Teresa Grzy­wna /​od syna z rodziną/

18.00 + Alan i Ewa Kubów /​2 r./ Leszek /​4 r./

Wtorek 16 lipca, NMP z Góry Karmel

18.00 + Witold Pękała

18.30 O Boże błog. i opiekę MB Szkaplerznej dla parafi­al­nej rodziny szkaplerznej

Środa 17 lipca

18.00 + Iwona Krzyżanowska /​6 mc/

18.30 + Józef Dec /​30 dz po śm. od uczest­ników pogrzebu/

Czwartek 18 lipca

18.00 + Bro­nisława /​20 r./ Tatys, Antoni /​49 r./ Anna i Ryszard Świtala, Teresa Kilar,

Czesław Strycharz

Piątek 19 lipca

18.00 + Czesław Toporowski /​im./

Sob­ota 20 lipca

19.00 KAPLICA Dziękczynna w 5 r. ślubu Aldony i Woj­ciecha z prośbą o Boże błog.

Niedziela 21 lipca XVI Niedziela zwykła

9.00 + Fran­ciszek Stad­nicki /​21 r./ ++ Stadnickich

12.00 + Czesława i Stanisław Kogut, Mar­iusz Wierzbicki

CHRZEST : Kor­nel Wens


Niedziela 7 lipca XIV Niedziela zwykła

9.00 + Józef Dudas /​29 r./ ++ Dudasów i Nowaków

12.00 ZBIOROWA

Chrzest Antoniny Soroki

- o łaskę uzdrowienia dla Jolanty i Elżbiety

- o Boże błog. i zdrowie dla Anny w /r./urodzin, dla Pawła, Moniki, Piotra

- o szczęśliwą operację/​o zdrowie dla Tomka, /​o łaskę uzdrowienia dla Zenona/​o łaskę zdrowia i szczęśliwą oper­aję dla Heleny/

- o Boże błog. i opiekę przy pra­cach kon­ser­wa­tors­kich przy kościele

+ Jacek Sitar­czuk /​6 r./ , Zenon/​/​Józef Dec/​/​Teresa Grzywna/​/​Jerzy Dondalski/​/​Maria Wysocka, Bolesława i Tadeusz Bobeło/​/​Wiesław, Teresa Grzy­wna, Hen­ryka Daniel, dusze w czyśćcu cierpiące

Poniedzi­ałek 8 lip­caśw. Jana z Dukli

18.00 + Czesława, Jan, Kaz­imierz, Stanisław i Aniela Steć

Wtorek 9 lipca

18.00 + Teresa Grzy­wna /​od brata Jana z rodziną/

Środa 10 lipca

18.00 + Leszek, Ewa, Alan Kubów

Czwartek 11 lipca, św. Benedykta, patrona Europy

Piątek 12 lipca, św. Brunona z Kwerfurtu

18.00 + Krystyna Grobel

Sob­ota 13 lipca, św. pustel­ników Andrzeja Świer­ada i Benedykta

17.30 + Władysław i Helena Furmańczuk

18.30 KAPLICARÓŻANIEC FATIMSKI

19.00 KAPLICA + Hen­ryka Daniel /​ur/​

Niedziela 14 lipca XV Niedziela zwykła

9.00 + Antoni Domińczuk /​28 r./ Zofia, Józefa, Kle­mens ++ Domińczuk

12.00 + Maria i Stanisław Kondrat/​27 r./ ++ Domańczuków, Wiesław Szwedziński

CHRZEST : Maksy­mil­ian Brudek


30 czer­wca — 7 lipca 2024

Niedziela 30 czer­wca XIII Niedziela zwykła

9.00 + Prze­mek Miazga, Witold i Zofia Sereda

11.40 Nabożeństwo czerwcowe

12.00 + Władysław Pieróg /​24 r./

Poniedzi­ałek 1 lipca

Wtorek 2 lipca

18.00 + Krystyna Gro­bel /​od rodziny Depciuch/

Środa 3 lipca, św. Tomasza Apos­toła, święto

8.00 za parafian

Czwartek 4 lipca

18.00 Dziękczynna za dar życia w 80 r. urodzin Jad­wigi z prośbą

o Boże błog. i opiekę Matki Bożej

Piątek 5 lipca, I PIĄTEK MIESIĄCA

18.00 spowiedź

18.30 w intencji Kół Koronkowych ich rodzin

Sob­ota 6 lipca I SOB­OTA MIESIĄCA

16.00 ŚLUBNA

18.15 KAPLICA Nabożeństwo I soboty

19.00 KAPLICA + Jan­ina Swa­towska /​r. śm./

Niedziela 8 lipca XIV Niedziela zwykła

9.00 + + Józef Dudas /​29 r./ ++ Dudasów i Nowaków

12.00 ZBIOROWA

Chrzest Antoniny Soroki

- o łaskę uzdrowienia dla Jolanty i Elżbiety

- o Boże błog. dla Anny w /r./urodzin i dla Pawła, Moniki, Piotra

- o szczęśliwą operację

- o Boże błog. i opiekę przy pra­cach kon­ser­wa­tors­kich przy kościele

+ Jacek Sitar­czuk /​6 r./ , Zenon/​/​Józef Dec/​/​Teresa Grzywna/​/​Jerzy Dondalski/​/​Maria Wysocka, Bolesława i Tadeusz Bobeło/​/​Wiesław, Teresa Grzy­wna, Hen­ryka Daniel,