• IMG 3500
  • IMG 3336
  • IMG 3449
  • IMG 3440
  • IMG 3418
Jesteś tutaj:Start»Intencje

2128 kwiet­nia 2024

4 Niedziela wielka­nocna 21 kwiet­nia, DOBREGO PASTERZA

8.30 O Boże błog, opiekę Matki Bożej i anioła stróża dla Cezarego w 3 r. urodzin

10.00 + + Wygadańczuk

11.30 + Władysław, Mieczysław, Roza­lia, Józef, Jan + +Zawiślak

Poniedzi­ałek 22 kwiet­nia

8.00 + Józef Jargieło

Wtorek 23 kwiet­nia, św. Woj­ciecha, uroczystość

18.00 + Mar­ian Kubów /​39 r./ Leszek, Ewa, Alan ++ Kubów

Środa 24 kwiet­nia

18.00 + Józef Jargieło

Czwartek 25 kwiet­nia, św. Marka ewan­ge­listy, święto

8.00 za parafian

Piątek 26 kwietnia

18.00 + Halina Weber­man /​30 dz po śm./

Sob­ota 27 kwiet­nia

17.00 Dziękczynna w 40 r. ślubu Elż­bi­ety i Józefa Tatysiak z prośbą o Boże błog.

17.30 + Stanisław Dudas /​20 r./

18.00 O Boże błog. , opiekę Matki Bożej i potrzebne łaski dla Antoniny w 7 r. urodzin

5 Niedziela wielka­nocna 28 kwiet­nia

8.30 Dziękczynna w 21 r. ślubu Mirosławy i Jana Jad­cza­ków z prośbą o Boże błog.

10.00 Dziękczynna w 70 r. urodzin Lil­iany i 95 r. urodzin Leokadii z prośbą o

Boże błog. i zdrowie

11.30 + Stanisław Grzy­wna, Antoni, Agnieszka i Urszula ++ Grzywnów


2128 kwiet­nia 2024

4 Niedziela wielka­nocna 21 kwiet­nia, DOBREGO PASTERZA

8.30 O Boże błog, opiekę Matki Bożej i anioła stróża dla Cezarego w 3 r. urodzin

10.00 + + Wygadańczuk

11.30 + Władysław, Mieczysław, Roza­lia, Józef, Jan + +Zawiślak

Poniedzi­ałek 22 kwiet­nia

8.00 + Józef Jargieło

Wtorek 23 kwiet­nia, św. Woj­ciecha, uroczystość

18.00 + Mar­ian Kubów /​39 r./ Leszek, Ewa, Alan ++ Kubów

Środa 24 kwiet­nia

18.00 + Józef Jargieło

Czwartek 25 kwiet­nia, św. Marka ewan­ge­listy, święto

8.00 za parafian

Piątek 26 kwietnia

18.00 + Halina Weber­man /​30 dz po śm./

Sob­ota 27 kwiet­nia

17.00 Dziękczynna w 40 r. ślubu Elż­bi­ety i Józefa Tatysiak z prośbą o Boże błog.

17.30 + Stanisław Dudas /​20 r./

18.00 O Boże błog. , opiekę Matki Bożej i potrzebne łaski dla Antoniny w 7 r. urodzin

5 Niedziela wielka­nocna 28 kwiet­nia

8.30 Dziękczynna w 21 r. ślubu Mirosławy i Jana Jad­cza­ków z prośbą o Boże błog.

10.00 Dziękczynna w 70 r. urodzin Lil­iany i 95 r. urodzin Leokadii z prośbą o

Boże błog. i zdrowie

11.30 + Stanisław Grzy­wna, Antoni, Agnieszka i Urszula ++ Grzywnów


1421 kwiet­nia 2024

3 Niedziela wielka­nocna 14 kwiet­nia, Święto Chrztu Polski

8.30 ++ Dzi­ałakiewicz: Tadeusz, Mar­i­anna, Tadeusz, ++ Karpińs­kich, Kocyłów,

ks. Stanisław, ks. Jacek

10.00 + Bogu­miła i Jerzy ++ Mazurków

11.30 + Emilia i Stanisław Sulikowscy

Chrzest Święty: Pola Grabowska

Poniedzi­ałek 15 kwiet­nia

17.30 + Iwona Krzyżanowska /​3 mc/

18.00 + Jan­ina, Bolesław Rot­mańscy; Jan­ina, Euge­nia, Fran­ciszek, Bro­nisław Neczaj;

Maria i Stanisław Nosol, Rita Spadini

Wtorek 16 kwietnia

17.30 + Kaz­imiera Gier­szon /​30 dz po śm/

18.00 + Zofia Sereda /​od Anny Pastuszak/

Środa 17 kwiet­nia

18.00 + Bal­bina i Euge­niusz Steć

Czwartek 18 kwiet­nia

8.00 za parafian

Piątek 19 kwietnia

18.00 O Boże błog. opiekę Matki Bożej i zdrowie dla Alfredy Dudas i jej rodziny

/​od Wiesi/

Sob­ota 20 kwiet­nia

8.00 + Józef Jargieło

4 Niedziela wielka­nocna 21 kwietnia

8.30 O Boże błog, opiekę Matki Bożej i anioła stróża dla Cezarego w 3 r. urodzin

10.00 + + Wygadańczuk

11.30 + Władysław, Mieczysław, Roza­lia, Józef, Jan + +Zawiślak


714 kwiet­nia 2024

2 Niedziela po Wielka­nocy 7 kwiet­nia MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

8.30 + Stanisław Waluch /​17 r./

10.00 Dziękczynna w 57 r. ślubu Jana i Krystyny Kawalec z prośbą o Boże błog.

11.30 ZBIOROWA

- dziękczynna w 61 r.ślubu Wandy i Stanisława /​o Boże błog. dla Anny w 61 r. urodzin

O Boże błog. dla Ewy w 60 r. urodzin/​O Boże błog. dla Marii w 80 r. urodzin/​za rol­ników o wytr­wanie i wsparcie

- + Zenon /​4 r./ Sitar­czuk Jacek, Adela, Euge­niusz, Lucjan/​+Zofia Sereda/​ Leszek Cygan, Euge­nia Ruszkiewicz i Jan­ina /​ Maria Wysocka, Bolesława i Tadeusz Bobeło /​Jan­ina Krakiewicz 1 r. śm.

15.00 KORONKA DO BOŻEGO MIŁOSIERDZIA

Poniedzi­ałek 8 kwiet­nia, ZWIAS­TOWANIE PAŃSKIE

18.00 + Zofia Sereda /​od Kółek Koronkowych/

Wtorek 9 kwietnia

18.00 + Kaz­imiera Gier­szon /​od sąsiadów/

Środa 10 kwiet­nia

18.00 + Adam Grzeszkiewicz /​1 r./

Czwartek 11 kwiet­nia

18.00 + Kaz­imiera Świder­czuk, Maria Pękała

Piątek 12 kwietnia

18.00 + Janusz Pas­tuszak /​5mc/​

18.30 Dziękczynna w 60 r. urodzin Ewy Wasil z prośbą o Boże błog. i potrzebne łaski

Sob­ota 13 kwiet­nia

18.00 + Lucyna i Ryszard Matysiak

18.30 + Anna Kamińska /​7 r./

3 Niedziela wielka­nocna 14 kwietnia

8.30 ++ Dzi­ałakiewicz: Tadeusz, Mar­i­anna, Tadeusz, ++ Karpińs­kich, Kocyłów,

ks. Stanisław, ks. Jacek

10.00 + Bogu­miła i Jerzy ++ Mazurków

11.30 + Emilia i Stanisław Sulikowscy

Chrzest Święty: Pola Grabowska