• IMG 3500
  • IMG 3336
  • IMG 3449
  • IMG 3440
  • IMG 3418
Jesteś tutaj:Start»Parafia

Infor­ma­cje ogólne

Parafię ery­gował bp Mar­ian Ful­man dnia 9 lutego 1920 r. Przedtem miejs­cowość należała do parafii Kumów. Po utworze­niu parafię przyłąc­zono do dekanatu Chełm, obec­nie Chełm Wschód. Do 1875 r. ist­ni­ała tu parafia unicka, zamieniona po kasa­cie na cerkiew i do II wojny świa­towej teren parafii zamieszki­wała też lud­ność pra­wosławna. Byli również protes­tanci, koloniści niemieccy, którzy posi­adali nieist­niejącą już świą­tynię w Roz­toce.

Archi­wum zaw­iera akta i doku­menty od 1920 r.