• IMG 3500
 • IMG 3336
 • IMG 3449
 • IMG 3440
 • IMG 3418

Ogłoszenia dusz­paster­skie

 • Ogłoszenia dusz­paster­skie

  I Niedziela Adwentu 3 grud­nia 2023 r. 1.Dzisiaj rozpoczy­namy w Koś­ciele nowy rok litur­giczny. Przeży­wamy go pod hasłem „ Uczest­niczę we wspól­no­cie Koś­cioła”. Pier­wszym okre­sem nowego roku jest Adwent. Jezus Chrys­tus przy­chodzi, aby dać światu pokój, którego nic nie zach­wieje. To na Niego czekamy w Adwen­cie. Znaki i wydarzenia towarzyszące nam Więcej
 • 1

Aktu­al­ności

 • WYPOMINKI 2023

  PLAN WYPOMINEK 2023 6 listopada– PONIEDZI­AŁEK godz. 16.15 Puszcza, Lipinki, Ksaw­erów, Kol. Klesztów, Kaz­imierówka 7 Więcej
 • Bło­gosław­ieństwo pokar­mów

  PLAN BŁO­GOSŁAW­IEŃSTWA POKAR­MÓW 9.00 koś­ciół 9.30 Dryszczów 9.45 Stanisławów 10.00 Syczów 10.15 Annopol 11.00 Roz­toka Więcej
 • 1