• IMG 3500
  • IMG 3336
  • IMG 3449
  • IMG 3440
  • IMG 3418

Ogłoszenia dusz­paster­skie

  • Ogłoszenia dusz­paster­skie

    UROCZYS­TOŚĆ NAJŚWIĘT­SZEJ TRÓJCY 26 maja 2024 r. W tym tygod­niu w liturgii obchodz­imy:: w ŚRODĘ ŚW. Urszuli Ledó­chowskiej, wsp, we czwartek Uroczys­tość Najświęt­szego Ciała i Krwi Chrys­tusa – Boże Ciało — uroczys­tość, w piątek Naw­iedze­nie NMP – święto, w sobotę św. Justyna wspom. 1.Przeżywamy dzisiaj Uroczys­tość Najświęt­szej Trójcy. 2.We wtorek po raz XXVII Więcej
  • 1

Aktu­al­ności

  • 1