• IMG 3500
  • IMG 3336
  • IMG 3449
  • IMG 3440
  • IMG 3418
Jesteś tutaj:Start»Aktu­al­ności

PLAN WYPOMINEK 2023

6 listopada– PONIEDZI­AŁEK godz. 16.15

Puszcza, Lipinki, Ksaw­erów, Kol. Klesztów, Kazimierówka

7 listopada – WTOREKKAPLICA

Annopol, Syczów, Stanisławów, Dryszczów

8 listopada – ŚRODA godz. 16.15

Klesztów, Roz­toka, Kol. Roz­toka, Bielin

9 listopada – CZWARTEK godz. 16.15

Wołkowiany, Dębowy Las, Kol.Pobołowice


PLAN BŁO­GOSŁAW­IEŃSTWA POKARMÓW

9.00 koś­ciół

9.30 Dryszczów

9.45 Stanisławów

10.00 Syczów

10.15 Annopol

11.00 Roz­toka

11.15 Kol. Roztoka

11.30 Bielin

11.45 Kaz­imierówka

12.00 Lipinki

12.15 Ksaw­erów

12.30 Puszcza

12.45 Kol. Klesztów

13.15 Wołkowiany

13.30 Dębowy Las

13.45 Kol. Pobołowice

14.00 koś­ciół


W PARAFII

PW. WNIEBOWZ­IĘ­CIA NMP

W KLESZ­TOWIE

31 MARCA1 KWIET­NIA 2023

Piątek 31 MARCA

9.00 Msza święta z nauką rekolek­cyjną /​w kościele

11.00 Msza święta z nauką rekolek­cyjną /​w kaplicy

16.30 DROGA KRZYŻOWA

17.00 Msza święta z nauką rekolek­cyjną /​w kościele

Sob­ota 1 KWIETNIA,

8.30 spowiedź

9.00 Msza święta z nauką rekolek­cyjną /​w kościele

10.30 spowiedź

11.00 Msza święta z nauką rekolek­cyjną /​w kaplicy

16.30 spowiedź

17.00 Msza święta z nauką rekolek­cyjną /​w kościele


REKOLEKCJE ADWEN­TOWE

W PARAFII

PW. WNIEBOWZ­IĘ­CIA NMP

W KLESZ­TOWIE

1617 GRUD­NIA 2022

Opis: 121

Piątek 16 grudnia

9.00 Msza święta z nauką rekolek­cyjną /​w kościele

11.00 Msza święta z nauką rekolek­cyjną /​w kaplicy

17.00 Msza święta z nauką rekolek­cyjną /​w kościele

Sob­ota 17 grudnia,

8.30 spowiedź

9.00 Msza święta z nauką rekolek­cyjną /​w kościele

10.30 spowiedź

11.00 Msza święta z nauką rekolek­cyjną /​w kaplicy

16.30 spowiedź

17.00 Msza święta z nauką rekolek­cyjną /​w kościele