• IMG 3500
  • IMG 3336
  • IMG 3449
  • IMG 3440
  • IMG 3418
Jesteś tutaj:Start»Aktu­al­ności

D E K R E T

doty­czący dys­pensy od obow­iązku uczest­nictwa we Mszy Świętej


31 maja 2020

Duch Święty – Dawca darów potrzebnych w życiu chrześcijanina

Zapraszam wszys­t­kich parafian na niedzielne Msze Święte

z obrzę­dem namaszczenia ole­jkiem radości.


W dniu 12 lutego 2020 r. w koś­ciele parafi­al­nym w Klesz­towie została odpraw­iona Msza Św. żałobna w intencji Ś.P. ks. kan. Jacka Barteck­iego, pro­boszcza naszej parafii.


W dniu 9 lutego 2020 r. w szpi­talu w Chełmie zmarł ks. Jacek Bartecki, pro­boszcz parafii.

Pogrzeb odbędzie się w środę, 12 lutego br.:

10.00Msza św. żałobna – parafia pw. Wniebowz­ię­cia NMP w Klesz­towie

14.00Msza św. pogrze­bowa – parafia pw. Najświęt­szego Serca Pana Jezusa w Tomas­zowie Lubel­skim (ul. Lwowska 52). Po Mszy św. nastąpi złoże­nie ciała Zmarłego na cmen­tarzu parafi­al­nym w Tomas­zowie Lubelskim.