• IMG 3500
  • IMG 3336
  • IMG 3449
  • IMG 3440
  • IMG 3418

Kance­laria czynna od wtorku do piątku
przez pół godziny po mszach świę­tych.

Tel. kon­tak­towy: 605 616 187