• IMG 3500
  • IMG 3336
  • IMG 3449
  • IMG 3440
  • IMG 3418
Jesteś tutaj:Start»Aktu­al­ności»Boże Nar­o­dze­nie 2019

Boże Nar­o­dze­nie 2019

Pasterką nazy­wamy Mszę Świętą spra­wowaną w nocy z 24 na 25 grud­nia, którą katol­icy rozpoczy­nają obchody Uroczys­tości Nar­o­dzenia Pańskiego. Biorąc pod uwagę porządek litur­giczny, należy ona już do I dnia Świąt Bożego Nar­o­dzenia. Jej nazwa naw­iązuje do pasterzy, którzy zjaw­ili się w Betle­jem w sta­jence.

Boże Narodzenie 2019 :: © Parafia Klesztów Boże Narodzenie 2019 :: © Parafia Klesztów Boże Narodzenie 2019 :: © Parafia Klesztów Boże Narodzenie 2019 :: © Parafia Klesztów Boże Narodzenie 2019 :: © Parafia Klesztów Boże Narodzenie 2019 :: © Parafia Klesztów