• IMG 3500
  • IMG 3336
  • IMG 3449
  • IMG 3440
  • IMG 3418
Jesteś tutaj:Start»Aktu­al­ności
Jasełka w Klesz­towie przed­staw­iły dzieci ze Szkoły Pod­sta­wowej i Gim­nazjum w Żmudzi.

W dni­ach 2829 sierp­nia 2013 r. min­is­tranci z Klesz­towa goś­cili z wiz­ytą w Nałęczowie.

W dniu 15 sierp­nia 2013 r. obchodzil­iśmy odpust ku czci Wniebowz­ię­cia Najświęt­szej Maryi Panny, pod­czas mszy odpus­towej uroczyś­cie wprowad­zono nowego pro­boszcza ks. Jacka Barteckiego.