• IMG 3500
  • IMG 3336
  • IMG 3449
  • IMG 3440
  • IMG 3418
Jesteś tutaj:Start»Ogłoszenia»Ogłoszenia dusz­paster­skie

Ogłoszenia duszpasterskie

II Niedziela Adwentu

10 grud­nia 2023 r.

1.W tym tygod­niu w liturgii wspom­i­namy: w środę św. Łucji, a w czwartek św. Jana od Krzyża.

2.Piątek i sob­ota to dni naszych rekolekcji adwen­towych. W piątek msze św. z nauką rekolek­cyjną o godz. 9.00 i 17.00 w koś­ciele, a o godz. 11.00 w kaplicy.

3. W sobotę dzień spowiedzi : 8.30 i 16.30 w koś­ciele, a o godz. 10.30 w kaplicy.

4.Dziękuję naszym rad­nym za już roznie­sione opłatki i proszę o rozniesie­nie pozostałych.

5.Do naby­cia są świece Car­i­tas na stół wig­ili­jny, są jeszcze zdrapki adwentowe.

6.Czyniąc dobro można wesprzeć „ Paczuszkę dla maluszka”.

7.Dzisiaj mod­l­itwą i ofi­arą do puszki wspier­amy dzieło „ Pomoc Koś­ciołowi na Wschodzie”.

8.Wizyta przedświąteczna u chorych ze spowiedzią i Komu­nią świętą w środę 20 grud­nia od godz. 9.00. Proszę zgłaszać chorych i starszych z rodziny.

9.Prasa katolicka. Nowy numer „Mag­a­zynu” Niedzieli.