• IMG 3500
  • IMG 3336
  • IMG 3449
  • IMG 3440
  • IMG 3418
Jesteś tutaj:Start»Ogłoszenia»Ogłoszenia dusz­paster­skie

Ogłoszenia duszpasterskie

XXXIV niedziela zwykła JEZUSA CHRYS­TUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA

26 listopada 2023 r.

1.Przeżywamy dzisiaj ostat­nią niedzielę roku koś­ciel­nego - Jezusa Chrys­tusa Króla Wszechświata. Ten dzień uświadamia nam, że to Jezus Chrys­tus jest Panem całego wszechświata i całego stworzenia. Za tydzień początek nowego roku liturgicznego.

2.Dziękuję wszys­tkim za liczną obec­ność na mszy świętej w ubiegłą niedzielę w rocznicę poświęce­nia naszego kościoła.

3.Od przyszłej niedzieli będzie można nabyć świece Wig­ili­jnego Dzieła Pomocy Dzieciom – na stół wigilijny.

4.Również w przyszłą niedzielę będą pobło­gosław­ione opłatki wig­ili­jne. Proszę Rad­nych o rozniesie­nie opłatków do naszych rodzin.

5.W tym tygod­niu I piątek i I sob­ota miesiąca. W piątek spowiedź od 16.30. Nabożeństwo I soboty o godz. 16.15.

6.Wizyta u chorych ze spowiedzią i Komu­nią świętą będzie w środę 20 grudnia.

7.Za tydzień I niedziela miesiąca. Zbier­amy tacę inwest­y­cyjną. Dziś zbier­ane są do puszki ofi­ary na pomoc osobom bezdomnym.