• kosciol www
  • DSC 0234
  • DSC 0120
  • DSC 0117
  • IMG 3500
  • IMG 3449
Jesteś tutaj:Start»Ogłoszenia»ogłoszenia dusz­paster­skie

ogłoszenia duszpasterskie

XIV Niedziela zwykła 7 lipca 2024 r.

W tym tygod­niu w liturgii wspom­i­namy: w poniedzi­ałek św. Jana z Dukli; we czwartek św. Benedykta – patrona Europy; w piątek św. Brunona z Kwertfurtu,.

1.We czwartek 11 lipca obchodz­imy 81 r. „krwawej niedzieli” na Wołyniu i całej Rzezi Wołyńskiej. Mod­limy się za wszys­t­kich wymor­dowanych i możli­wość god­nego pochówku.

2.W sobotę 13 maja Dzień Fatim­ski. Zapraszam do kapl­icy na różaniec na godz. 18.30 i mszę św. o godz. 19.00.

3.W przyszłą niedzielę 14.07 po każdej mszy św. bło­gosław­ieństwo dla kierow­ców i wszel­kich pojazdów. Ofi­ary składane przy poświęce­niu przez­nac­zone na MIWA pol­ska– pomoc dla mis­jonarzy w zakupie aut.

4.Trwają zapisy na Pieszą Piel­grzymkę na Jasną Górę. Bóg zapłać tym, którzy wspier­ają fun­dusz piel­grzymkowy „ Idę z Tobą”.

5.Bóg zapłać za ofi­ary składane na tacę, indy­wid­u­al­nie, za dzisiejszą tace inwestycyjną.

Więcej w tej kat­e­gorii: « Ogłoszenia dusz­paster­skie