• kosciol www
  • DSC 0234
  • DSC 0120
  • DSC 0117
  • IMG 3500
  • IMG 3449
Jesteś tutaj:Start»Ogłoszenia»Ogłoszenia dusz­paster­skie

Ogłoszenia duszpasterskie

XI niedziela zwykła

16 CZER­WCA 2024 r.

W tym tygod­niu w liturgii wspom­i­namy: w poniedzi­ałek św. Brata Alberta Chmielowskiego, w piątek św. Alo­jzego Gonzagi.

1. Dzisiaj święto patronalne naszej kapl­icy w Stanisła­wowie. Msza św. z pro­cesją o godz. 12.00.

2. Od niedzieli 30 czer­wca oraz w lipcu i sierp­niu zmi­ana godzin spra­wowa­nia mszy świę­tych w niedziele:

- w kapl­icy msza święta niedzielna w sobotę o godz. 19.00

- w koś­ciele msze święte o godz. 9.00 i 12.00.

3. We czwartek w Żmudzi o godz. 18.00 msza św. dziękczynna za przeżyty rok szkolny. Ks. Pro­boszcz Artur zaprasza wszys­tkie dzieci. Po mszy świętej ognisko i inne atrakcje.

4. W sobotę 22 czer­wca I Piel­grzymka Mężczyzn Archi­diecezji Lubel­skiej na Górze Chełm­skiej. W dal­szym ciągu oczekuję na zgłoszenia.

5. Rozpoczy­nają się zapisy na Pieszą Piel­grzymkę na Jasną Górę. /​różne wari­anty piel­grzy­mowa­nia – Idę ile mogę/​. Można też wesprzeć Fun­dusz Idę z Tobą /​podanie intencji/.

6. Cen­trum Dusz­pasterstwa Młodzieży zaprasza na spotkanie młodych Archi­diecezji Lubel­skiej w dni­ach 2125 sierpnia/…/ Szczegóły na stronie http://​smal​.lublin​.pl

7. Bóg zapłać za składane ofi­ary na potrzeby parafii. Ostat­nio ofi­arę w wysokości 100 zł złożyła Helena Magdzińska.