• IMG 3500
  • IMG 3336
  • IMG 3449
  • IMG 3440
  • IMG 3418
Jesteś tutaj:Start»Ogłoszenia»Ogłoszenia dusz­paster­skie

Ogłoszenia duszpasterskie

2 Niedziela Wielkiego Postu

25 lutego 2024 r.

1.Dziękuję wszys­tkim, którzy uczest­niczą w nabożeńst­wach pasyjnych i zapraszam do dal­szego uczest­nictwa: Droga Krzyżowa w piątki o godz. 17.30, a Gorzkie Żale w przyszłą niedziele z racji I niedzieli miesiąca po każdej mszy św.

2.W tym tygod­niu I piątek i pier­wsza sob­ota miesiąca. W piątek spowiedź od godz. 16.30, a w sobotę nabożeństwo o godz. 16.15.

3.W piątek wiz­yta u chorych z Komu­nią świętą od godz. 9.00.

4.W piątek 1 marca przeży­wamy w naszej Ojczyźnie Dzień Żołnierzy Niezłom­nych. Pamię­ta­jmy tego dnia o tych wszys­t­kich, którzy odd­ali życie za wol­ność naszego kraju. Módlmy się też za naszą Ojczyznę.

5.Bóg zapłać za ofi­ary składane na potrzeby parafii. Za dzisiejszą tacę na sem­i­nar­ium duchowne, za ofi­ary złożone do puszki na misje. Za tydzień I niedziela miesiąca taca inwestycyjna.

6.Dziękuję również za ofi­ary przez­nac­zone na „ domki”, które osła­ni­ają Drogę Krzyżową. Mamy już sied­miu fundatorów.

Niech Pan Bóg bło­gosławi nas na owocne przeży­wanie Wielkiego Postu.