• IMG 3500
  • IMG 3336
  • IMG 3449
  • IMG 3440
  • IMG 3418
Jesteś tutaj:Start»Ogłoszenia»Ogłoszenia dusz­paster­skie

Ogłoszenia duszpasterskie

XXV niedziela w ciągu roku 24 wrześ­nia 2023

1.W tym tygod­niu w liturgii obchodz­imy: w środę św. Win­cen­tego a Paulo, we czwartek św. Wacława, w piątek święto Świę­tych Archan­iołów Michała, Gabriela i Rafała, w sobotę św. Hieronima.

2.28 wrześ­nia we czwartek po raz kole­jny zgro­madz­imy się o godz. 15.00 na uli­cach naszych miast i wsi, aby mod­lić się Koronką do Bożego Miłosierdzia. Zachę­cam do udzi­ału w tej mod­l­itwie w naszych miejs­cowoś­ci­ach. Mate­ri­ały do mod­l­itwy w zakrystii.

3.Przyszła niedziela to I niedziela października. Rozpoczy­namy nabożeństwa różań­cowe. W dni powszed­nie będą o godz. 16.30, a w przyszłą niedzielę o 11.15.

4.Bóg zapłać za dzisiejsze ofi­ary na tacę przez­nac­zone na sem­i­nar­ium duchowne. Za bez­imi­enną ofi­arę 200 zł. Za tydzień nasza taca inwestycyjna.