• IMG 3500
  • IMG 3336
  • IMG 3449
  • IMG 3440
  • IMG 3418
Jesteś tutaj:Start»Aktu­al­ności»Wspom­nie­nie św. Szczepana — 26 grud­nia 2017 r.

Wspom­nie­nie św. Szczepana — 26 grud­nia 2017 r.

W święto św. Szczepana w wielu wiejs­kich miejs­cowoś­ci­ach kul­ty­wowany jest zwyczaj rzu­ca­nia owsem w kapłana. Trady­cja ta zachowała się m.in. w niek­tórych parafi­ach diecezji lubelskiej.
„Na szczęś­cie, na dobry rok, na dobre plony, na powodze­nie dla każdego rol­nika – opowiadają mieszkanki lubel­s­kich wsi. – Sypie się każdego, na szczęś­cie, na św. Szczepana, żebyś­cie byli zdrowi i weseli jak w niebie anieli. Nawet jak chodzą po domach i sypią owsem, bo prze­ważnie są to dzieci, to nikt się nie obraża, że sypią po podłodze czy dywanie. Syp­cie. Owies jest plenny, najprost­szy, a rzeczy najprost­sze są zawsze najszczęśli­wsze. Owsa zawsze było pod dostatkiem, jest on naj­plen­niejszy i rośnie nawet na najbardziej marnym polu”. Zwyczaj obsypy­wa­nia siebie nawza­jem owsem ma upamięt­nić ukamienowanie św. Szczepana.

Wspomnienie św. Szczepana - 26 grudnia 2017 r. :: © Parafia Klesztów Wspomnienie św. Szczepana - 26 grudnia 2017 r. :: © Parafia Klesztów Wspomnienie św. Szczepana - 26 grudnia 2017 r. :: © Parafia Klesztów Wspomnienie św. Szczepana - 26 grudnia 2017 r. :: © Parafia Klesztów Wspomnienie św. Szczepana - 26 grudnia 2017 r. :: © Parafia Klesztów Wspomnienie św. Szczepana - 26 grudnia 2017 r. :: © Parafia Klesztów Wspomnienie św. Szczepana - 26 grudnia 2017 r. :: © Parafia Klesztów Wspomnienie św. Szczepana - 26 grudnia 2017 r. :: © Parafia Klesztów Wspomnienie św. Szczepana - 26 grudnia 2017 r. :: © Parafia Klesztów Wspomnienie św. Szczepana - 26 grudnia 2017 r. :: © Parafia Klesztów Wspomnienie św. Szczepana - 26 grudnia 2017 r. :: © Parafia Klesztów Wspomnienie św. Szczepana - 26 grudnia 2017 r. :: © Parafia Klesztów Wspomnienie św. Szczepana - 26 grudnia 2017 r. :: © Parafia Klesztów Wspomnienie św. Szczepana - 26 grudnia 2017 r. :: © Parafia Klesztów Wspomnienie św. Szczepana - 26 grudnia 2017 r. :: © Parafia Klesztów Wspomnienie św. Szczepana - 26 grudnia 2017 r. :: © Parafia Klesztów Wspomnienie św. Szczepana - 26 grudnia 2017 r. :: © Parafia Klesztów Wspomnienie św. Szczepana - 26 grudnia 2017 r. :: © Parafia Klesztów Wspomnienie św. Szczepana - 26 grudnia 2017 r. :: © Parafia Klesztów Wspomnienie św. Szczepana - 26 grudnia 2017 r. :: © Parafia Klesztów Wspomnienie św. Szczepana - 26 grudnia 2017 r. :: © Parafia Klesztów Wspomnienie św. Szczepana - 26 grudnia 2017 r. :: © Parafia Klesztów Wspomnienie św. Szczepana - 26 grudnia 2017 r. :: © Parafia Klesztów Wspomnienie św. Szczepana - 26 grudnia 2017 r. :: © Parafia Klesztów